Regulamin portalu

Warunki korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu TargiMieszkaniowe.net przez użytkowników

Warunkiem korzystania z serwisu przez użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień. Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią regulaminu, akceptuje i wyraża zgodę na jego postanowienia. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem TargiMieszkaniowe.net

Serwis nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy wystawcami a użytkownikami. Administrator serwisu w żaden sposób nie uczestniczy w procesie zakupu nieruchomości pomiędzy użytkownikiem a wystawcą. Administrator przy zachowaniu najwyższej staranności nie może zagwarantować, że treści zamieszczanych ogłoszeń są rzetelne i prawdziwe a strony wypłacalne.

§1. Administrator serwisu

Administratorem i właścicielem serwisu TargiMieszkaniowe.net jest:

 • OLC sp. z o.o.
 • Szaniawy-poniaty 49,
 • 21-404 Trzebieszów
 • Krs.: 0000384299;
 • Nip.: 825-216-23-50
 • Regon.: 060762192

Kontakt z administratorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

§2. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z serwisu użytkownik powinien posiadać dostęp do internetu, przeglądarkę internetową (internet explorer, mozilla firefox, chrome lub opera w aktualnej wersji), włączoną obsługę javascript, włączoną obsługę plików cookies, aktywny adres e-mail.

§3. Definicje

 • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej.
 • Serwis - platforma targowa stanowiąca zbiór stron w domenie www.TargiMieszkaniowe.net. Platforma targowa umożliwia użytkownikom wyszukiwanie ofert prezentowanych przez wystawców.
 • Wystawca - deweloperzy, agencje nieruchomości, banki, firmy od aranżacji wnętrz, firmy około budowlane. Wystawcami są wyżej wymienione podmioty zamieszczające w serwisie swoje oferty.
 • Serwery - serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis i na których w ramach serwisu - zamieszczane są oferty wystawców.
 • Konto - założone przez użytkownika serwisu konto. Użytkownik może korzystać z konta dopiero po dokonaniu rejestracji i aktywacji polegającej na kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na adres email podany podczas rejestracji.
 • Inwestycja - zespół budynków wielorodzinnych i/lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji, lub już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez wystawcę. W przypadku realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów stanowi oddzielą inwestycję.
 • Wizytówka wystawcy - informacje reklamowe i kontaktowe podawane przez wystawców.
 • Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez administratora, określający zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu.
 • Wirtualny spacer - połączenie ze sobą kilku lub kilkunastu panoramicznych widoków, pomiędzy którymi użytkownik może się swobodnie przemieszczać, co sprawia wrażenie poruszania się po inwestycji.

§4. Prawa użytkownika

 1. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu, na zasadach określonych regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  • przeglądać serwis, w tym treści umieszczone w serwisie przez administratora i wystawców,
  • korzystać z funkcjonalności udostępnionych przez administratora,
  • użytkownicy zalogowani mają możliwość korzystania z „aktówki” tj. bezpłatnej funkcjonalności umożliwiającej zapisywanie przeglądanych inwestycji, zapisywanie wysłanych do wystawców zapytań.

§5. Zakładanie konta, aktywacja, usunięcie.

 1. Z konta może korzystać tylko jedna osoba – założyciel konta.
 2. Założenie konta w serwisie wymaga wypełnienia przez użytkownika formularza zgłoszeniowego. Konto jest aktywne po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, hasła) oraz jego aktywowaniu. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linka przesłanego na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
 3. Każdy użytkownik ma prawo usunięcia swojego konta bez podania przyczyny. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie ma prawo wglądu do własnych danych ujętych w formularzu zgłoszeniowym a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania, co jest równoznaczne z usunięciem konta. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z administratorem serwisu pod adresem e-mail: [email protected]
 4. Administrator informuje o możliwości zablokowania lub usunięcia konta użytkownika w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu lub usunięciu konta użytkownik poinformowany zostanie na adres email wskazany podczas rejestracji.
 5. Z tytułu korzystania z serwisu administrator nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z regulaminem zgody i zezwolenia.

§6. Zachowania niedozwolone

 1. Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione. W szczególności niedozwolone jest: a) używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność, b) umieszczanie materiałów pornograficznych, c) rozsyłanie spamu, d) umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody administratora serwisu.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z regulaminem oraz obowiązującym prawem.
 3. Zakazane jest używanie programów zbierających dane z serwisu w sposób automatyczny lub półautomatyczny. W przypadku wykrycia tego typu działań konto użytkownika zostanie natychmiast zablokowane.

§7. Zgłaszanie nadużyć

 1. Administrator zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników uwag i zastrzeżeń oraz informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu administrator udostępnia użytkownikom adres e-mail [email protected]. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z regulaminem działania innego użytkownika/wystawcy. Wszelkie uwagi można także zgłaszać korespondencyjnie na adres administratora.

§8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i rejestracja jest dobrowolne.
 2. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem pani/pana danych osobowych jest OLC sp. z o.o., Krs.: 0000384299; nip.: 825-216-23-50; regon.: 060762192 z siedzibą w szaniawy-poniaty 49, 21-404 trzebieszów, zwana dalej administratorem, pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych. Posiada pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora danych, informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną na podany numer telefonu.
 3. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje pani/panu prawo żądania zaprzestania przetwarzania pani/pana danych ze względu na pani/pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma pani/pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pani/pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 4. Administrator oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego urządzenia (tzw. cookies). Cookies służą w szczególności do logowania i identyfikacji użytkownika. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwienie przesyłania cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton internet security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika.

  Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Jeżeli używasz przeglądarki google chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
  • Jeżeli używasz przeglądarki microsoft internet explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
  • Jeżeli używasz przeglądarki mozilla firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
  • Jeżeli używasz przeglądarki opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
  • Jeżeli używasz przeglądarki safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
  • Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "pomoc" twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.
 5. Poprzez zaznaczenie specjalnego checkboxa, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora na adres email powiadomień o nowych ofertach, zmianach cen, promocjach.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie oraz w siedzibie administratora.
 2. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne stron, które zostały udostępnione użytkownikom przez serwis podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody administratora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 5. Data opublikowania regulaminu 15/02/2014 r.