Regulamin portalu

Warunki korzystania z serwisu

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych jest Property Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa, e-mail: [email protected], wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 335123, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 521-353-80-80.
Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych jest także deweloper, którego oferty dotyczy moje zapytanie. W przypadku wyrażenia przeze mnie zainteresowania kredytem administratorem danych będzie także NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (00-517), ul. Marszałkowska 76, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324689, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 500 000 zł, NIP 5252286547

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. udzielenia przez dewelopera odpowiedzi na moje zapytanie,
 2. wykonania umowy o założenie konta w portalu RynekPierwotny.pl,
 3. nawiązania kontaktu marketingowego ze mną przez NOTUS Finanse S.A., w przypadku wyrażenia przeze mnie zainteresowania kredytem,
 4. marketingowym polegającym na proponowaniu mi mieszkań i domów znajdujących się w portalu RynekPierwotny.pl, a na podstawie mojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie muszę wypełniać formularza, jednak bez podania danych nie będę mógł otrzymać odpowiedzi od dewelopera.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. deweloperzy, których oferty dotyczy moje zapytanie,
 2. Notus Finanse S.A., jeżeli wyrażę zainteresowanie kredytem,
 3. dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów,
 4. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) portalu RynekPierwotny.pl oraz danych osobowych dla Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 1. niezbędny na udzielenie odpowiedzi przez dewelopera;
 2. trwania umowy o założenie konta w portalu RynekPierwotny.pl, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 3. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na mój adres e-mail oraz numer telefonu. Zgodę mogę odwołać w każdym czasie. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Moje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza moje dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.