Artykuły

Targi Mieszkaniowe

Narodowy Program Budowy Mieszkań - jak pomoże młodym Polakom?

W 2017 roku program „Mieszkanie dla młodych”, który zakończy się we wrześniu 2018 roku zostanie zastąpiony przez Narodowy Program Budowy Mieszkań, wstępnie nazywany Mieszkanie+. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że będzie się składał z dwóch komponentów jakimi są tanie budownictwo na wynajem oraz program kas oszczędnościowo-budowlanych. Środki na jego realizację zostaną zabezpieczone w planowanym na przyszły rok budżecie.

Narodowy Program Budowy Mieszkań - jak pomoże młodym Polakom?

MIB podkreśla, że rynek najmu w Polsce, zwłaszcza instytucjonalnego praktycznie nie funkcjonuje. Nasz kraj ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników mieszkań własnościowych - aż 83 procent, przez co Polacy popadają w zadłużenie. Jak podaje Ministerstwo z różnych form najmu społecznego jak TBS, budownictwo socjalne, komunalne korzysta jedynie około 10 procent mieszkańców. Zaledwie 4 procent stanowią mieszkania wynajmowane na komercyjnym rynku, większość to te w szarej strefie.

Nowy program ma załatać niedobory mieszkaniowe i udostępnić lokale osobom nie mającym możliwości kredytowania czy dla osób mniej zamożnych, których nie stać na wynajem mieszkania w odpowiednim standardzie – tłumaczy Aneta Filipczak z portalu TargiMieszkaniowe.net.

Sekretem taniego budownictwa ma być brak konieczności zakupu gruntów, ponieważ nowe mieszkania na wynajem powstaną na terenach Skarbu Państwa. Dodatkowo, program wspomoże istniejące na rynku instytucje, takie jak spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego i budownictwa komunalnego. Mieszkania mają budować spółki komunalne. W zamian samorządy uczestniczące w programie otrzymają pomoc w uzbrojeniu gruntu i będą im udzielane kredyty.

Stosowana obecnie praktyka Funduszu Mieszkań na Wynajem jest inna. Polega na zakupie  postawionych już przez deweloperów budynków lub zleca ich budowę. MIB zasygnalizował, że w planach jest również stworzenie instrumentu weryfikującego osoby zamieszkujące zasoby komunalne. Wynika to z faktu, że zasoby komunalne niekiedy zamieszkują osoby o bardzo wysokich dochodach. W niektórych przypadkach następuje nawet dziedziczenie tych mieszkań, co powoduje dysproporcje w społeczeństwie, przez co osoby potrzebujące nie mają dostępu do przeznaczonych pierwotnie dla nich mieszkań.

Uruchomione zostaną również kasy oszczędnościowo-budowlane. Oznacza to, że osoby, które będą systematycznie oszczędzały dostaną premię od państwa. Będzie ona mogła zostać przeznaczona na cele mieszkaniowe takie jak kupno mieszkania czy domu.

Faktem jest, że w Polsce brakuje mieszkań, które byłyby przeznaczone dla zróżnicowanej grupy mieszkańców, ale przede wszystkim dostosowanej do najbardziej potrzebujących. Jak zauważają eksperci na rynku nieruchomości koniecznym jest dofinansowanie mieszkalnictwa, utworzenie programów wspierających mieszkania społeczne i komunalne oraz rozszerzenie możliwości wynajmu. Narodowy Program Budowy Mieszkań jest szansą na naprawę tej sytuacji. Jednak czy polski rynek nieruchomości jest na to gotowy?

Aneta Filipczak

Słowa kluczowe

Narodowy Program Budowy Mieszkań, koniec programu MdM w 2018 roku, Narodowy Program Budowy Mieszkań zastąpi MdM, co po programie Mieszkanie dla Młodych