Artykuły

Targi Mieszkaniowe

Jak wygląda rynek nieruchomości zabytkowych w Polsce?

Nieruchomości zabytkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród kupujących. Nowych właścicieli najczęściej znajdują pałace oraz zabytkowe dworki.

Jak wygląda rynek nieruchomości zabytkowych w Polsce?

Szacuje się, że w Polsce znajduje się ok. 10 tys. obiektów zabytkowych, z tego większość skoncentrowana jest na obszarze Dolnego Śląska, Pomorza oraz województwa wielkopolskiego. Według danych WGN w Wielkopolsce zlokalizowanych jest ok. 20 proc. polskiego rynku nieruchomości zabytkowych i to właśnie ten region kraju cechuje się największym natężeniem podaży. Na kolejnym miejscu znajduje się województwo dolnośląskie, z którego pochodzi mniej więcej co dziesiąty zabytek. Podobny odsetek zabytków jest z kolei związany z województwem pomorskim. Warto zwrócić uwagę na to, iż rynek nieruchomości zabytkowych jest niejednorodny.

Zabytki należą do grupy nieruchomości nietypowych, których wycena każdorazowo przebiega inaczej. Szczególnie istotne są w tym przypadku uwarunkowania indywidualne nieruchomości oraz jej potencjał użytkowy. Na wartość tego typu nieruchomości wpływają również grunty, na których tego typu obiekty są posadowione. Wśród ogłoszeń nieruchomości o podobnym charakterze można znaleźć ceny wahające się od kilkuset do kilkunastu tysięcy na za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Trzeba w tym przypadku również podkreślić problematykę określania powierzchni tego typu obiektów, ponieważ bardzo brakuje właściwej dokumentacji, w tym inwentaryzacji budynków.

Podaż w tym segmencie rynku nieruchomości generują przede wszystkim obiekty funkcjonujące niegdyś jako dworki ziemiańskie, dworki szlacheckie, pałace. Na rynku nieruchomości zabytkowych coraz częściej pojawiają się oferty wyremontowanych i odrestaurowanych obiektów. Tego typu ogłoszenia spotykają się z zainteresowaniem inwestorów, którzy szukając lokaty kapitału, nie chcą jednocześnie podejmować się prac adaptacyjnych we własnym zakresie. Nowy trend dostrzegają coraz częściej firmy deweloperskie, które wykonują kompleksowe prace remontowo-budowlane, zanim zdecydują się wystawić nieruchomość ponownie na sprzedaż. 

Do klientów na rynku nieruchomości zabytkowych najczęściej należą dysponujący sporymi oszczędnościami klienci indywidualni, przedsiębiorstwa oraz instytucje. Nabywane obiekty otrzymują zwykle nową funkcję użytkową. Bycie właścicielem pałacu lub dworku jednoznacznie kojarzy się z prestiżem i luksusem. Dla osób inwestujących w obiekty zabytkowe istotny jest przede wszystkim unikatowy charakter danej nieruchomości. Znaczną część znajdujących się w obrocie nieruchomości zabytkowych stanowią pałace oraz dworki, które charakteryzują się pogorszonym stanem technicznym, wymagające remontu kapitalnego.

Należy pamiętać, że kupno nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub zewidencjonowanej jako zabytek wiąże się z pewnymi ograniczeniami oraz obowiązkami dla nowego nabywcy. Dotyczy to szczególnie inwestorów, którzy chcą dokonać daleko idącej adaptacji obiektu, zmieniającej np. układ funkcjonalny lub wpływający na zabytkowy charakter nieruchomości. Dla większości prac remontowo-budowlanych wymagane jest pozwolenie na budowę wraz z dołączonymi uwagami od konserwatora zabytków.

Konserwator zabytków powinien otrzymać od inwestora informację o wszelkich, planowanych przebudowach, rozbudowach, o sposobie zagospodarowania nieruchomości oraz jej sąsiedztwa itp.

Wszelkie istotne zmiany muszą uzyskać jego aprobatę. Koszty związane z adaptacją obiektu, który objęty jest ochroną konserwatora zabytków wpływają również na cenę sprzedaży nieruchomości. Należy jednak dodać, że inwestor może ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu państwa lub gminy, na cele związane z remontem i rewitalizacją nieruchomości zabytkowej. W polskim prawie funkcjonują bowiem ulgi oraz dotacje, które są w znacznym stopniu zrekompensować koszty inwestycji, w tym prac budowlanych i konserwatorskich.

W niektórych przypadkach dotacje celowe mogą wynieść nawet połowę całkowitych kosztów inwestycji związanej z rewitalizacją. Ostatnie trendy rynkowe wskazują na utrzymanie się i wzrost zainteresowania nieruchomościami zabytkowymi w przyszłości.

Filip Jurczak

Słowa kluczowe

rynek nieruchomości zabytkowych, czy zakup zabytków jest popularnych w Polsce, lokale zabytkowe, inwestycje w nieruchomości zabytkowe, zakup nieruchomości zabytkowych pod inwestycje