Artykuły

Targi Mieszkaniowe

Jak otrzymać zwrot podatku VAT za materiały budowlane?

Od 2004 do 2013 roku osoby, które budowały lub remontowały mieszkanie mogły uzyskać zwrot podatku za koszty poniesione na materiały budowlane. Jedynym wymogiem upoważniającym do skorzystania z ulgi było przedstawienie imiennych faktur. Niestety ustawa (z 29 sierpnia 2005 roku) przestała obowiązywać.

Jak otrzymać zwrot podatku VAT za materiały budowlane?

Możliwość odpisania została zniesiona przez program Mieszkanie dla Młodych, który gwarantuje pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Powstał nowy system zwrotu podatku VATnowy system zwrotu podatku VAT, który w porównaniu do poprzedniego skierowany jest do mocno ograniczonej grupy firm i osób.

Ustawa z 2005 roku w zamyśle miała być rekompensatą za zmiany w opodatkowaniu VAT (wzrost z 7% do 22%), które zostały narzucone przez Unię Europejską na polskich podatników. Od 1 stycznia 2014 roku podatnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za wydatki poniesione na materiały budowlane jedynie na zasadzie praw nabytych. Obecnie nie jest to tak atrakcyjna ulga jak w pierwotnej wersji.

Stare zasady

Po zmianie przepisów o zwrot podatku VAT na starych zasadach mogą ubiegać się osoby, które w latach 2004 - 2013 poniosły wydatki na budownictwo mieszkaniowe. Prawo do rozliczenia wygasa dopiero z końcem 2018 roku. Wszystkie osoby, które zachowały faktury świadczące o zakupie materiałów budowlanych przed 2014 rokiem mogą jeszcze ubiegać się o zwrot, składając wniosek VZM-1.

Warto natomiast pamiętać o ograniczeniu jakim jest wskazanie szczegółowego wykazu użytych materiałów budowlanych, które mogą zostać rozliczone. Należy zatem upewnić się czy wszystkie produkty podlegają uldze oraz złożyć wniosek w odpowiednim terminie, który przedstawia się następująco:

  • termin do 31 grudnia 2016 r. - faktura od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.
  • termin niż do 31 grudnia 2017 r. - faktura od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
  • termin do 31 grudnia 2018 r. - faktura od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Oczywiście, trzeba pamiętać, że zwrot VAT jest limitowany. Dodatkowo każdy podatnik ma możliwość złożenia takiego wniosku tylko raz w roku.

Nowe zasady

Ulga na nowych zasadach należy się wyłącznie osobom, które poniosły wydatki na budowę lub remont pierwszego domu. Nowa ulga to również szereg nowych ograniczeń. Odliczenia można dokonać spełniając takie warunki jak:

  • poniesione koszty wiążą się z budową, rozbudową czy nadbudową domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego;
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2014 roku;
  • jeśli osoba nie jest właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości, ani nie posiada własnościowego prawa do lokalu (nie dotyczy rodziców przynajmniej 3 dzieci).

Ograniczenia dotyczą również wieku. Zwrot części VAT-u mogą otrzymać osoby nie przekraczające wieku 35 lat (wyjątek - rodzice przynajmniej 3 dzieci, a w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszej osoby). Dodatkowo w przypadku domu powierzchnia objęta rozliczeniem nie może przekraczać 100 mkw, a maksymalna powierzchnia mieszkania to 75 mkw. Zwrotu należy ubiegać się podobnie jak przy starych zasadach poprzez złożenie wniosku VZM-1 na podstawie imiennych faktur do właściwego Urzędu Skarbowego. Dokument powinien być wypełniony niezależnie od rodzaju ulgi budowlanej. 

Od 2019 roku program zwrotu podatku za materiały budowlane zostanie wygaszony całkowicie.

Aneta Filipczak

Słowa kluczowe

zwrot podatku VAT za materiały budowlane, prawo do rozliczenia wydatków budowlanych, rozliczenie kosztów budowlanych, nowy system zwrotu podatku VAT, nowe zasady zwrotu podatku za materiały budowlane