Artykuły

Targi Mieszkaniowe

Czy MdM sprzyja rodzinom wielodzietnym?

Już wkrótce uprawomocni się nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabywaniu pierwszego mieszkania. Oznacza to, że ci, którzy czekali na zmiany, pierwsze wnioski będą mogli składać już na początku września. Skorzystać na tym mają przede wszystkim rodziny wielodzietne!

Czy MdM sprzyja rodzinom wielodzietnym?

W pierwszym roku funkcjonowania MdM-u, program cieszył się największym zainteresowaniem wśród singli. To oni, byli najliczniejszą spośród wszystkich grup beneficjentów. Wśród małżeństw, które otrzymały dofinansowanie do własnego M, ponad 50% stanowiły małżeństwa, nieposiadające dzieci. Czy ten rok coś zmieni? Czy nowelizacja ustawy, sprawi że program stanie się bardziej prorodzinny?

Rynek pierwotny, a MdM dla wielodzietnych

Limity cen i metrażu, to najistotniejsze czynniki, które wpływają na ofertę rynku pierwotnego. W wielu miastach wojewódzkich ceny rynkowe, od tych określonych ustawą, dzieli przepaść. Wprowadzenie do MdM-u mieszkań z rynku wtórnego może znacząco zmienić sytuację kupujących. Dzięki większej ofercie, będą mieli wybór, droższe mieszkania od dewelopera albo tańsze od osób prywatnych. W wielu przypadkach staną się one alternatywą dla nowych mieszkań w nieciekawej, obrzeżnej lokalizacji. W przypadku cen mieszkań z rynku wtórnego obowiązywać będzie 90% średniego wskaźnika odtworzeniowego (dla tych z rynku pierwotnego 110%).

MdM dla rodzin wielodzietnych - wersja pierwotna

Od początku 2014 r. zainteresowanie MdM-em wśród rodzin wielodzietnych było niewielkie. A to za sprawą czynników, które w skuteczny sposób wyłączały ich z grona potencjalnych kredytobiorców. Z programu eliminował ich wiek i ci, którzy przekroczyli 35 lat, automatycznie nie mogli starać się o kredyt z dofinansowaniem. Równie dyskwalifikujące było wyłączenie z programu osób, które posiadały już mieszkanie czy dom. Jeśli rodzina liczyła kilka osób i konieczna była zmiana na większe, rodziny takie nie mogły liczyć na wsparcie.

Na jedną z największych przeszkód w możliwości skorzystania z MdM-u wskazuje Barbara Kunicka, Kierownik Działu Sprzedaży firmy Unidevelopment S.A. - Oferta deweloperów jest wystarczająco szeroka i umożliwia znalezienie odpowiedniego mieszkania rodzinom wielodzietnym. Utrudnieniem może być maksymalny metraż nieruchomości objętych programem – 75 mkw. Często okazuje się on niewystarczający w odniesieniu do potrzeb tej grupy klientów. Dużą rolę w tej sytuacji odgrywają możliwości wprowadzania zmian w mieszkaniach, modyfikacji liczby pomieszczeń i ich przeznaczenia.

Wynika z tego, że rodziny wielodzietne mogą stać się liczniejszą, niż dotychczas grupą beneficjentów, niemniej jednak nie na tyle liczną, jak single.

MdM dla rodzin wielodzietnych - zmiany na lepsze

Limit wieku

Rodziny wielodzietne nie będą musiały spełniać wymogu wieku, który w pozostałych przypadkach nadal będzie obowiązywał, a więc górna granica wiekowa - 35 lat. Wyłączenie małżonków, którzy posiadają co najmniej troje dzieci, z limitu wiekowego sprawi, że wiele małżeństw, które nie spełniały tego wymogu, będzie mogło znaleźć się w gronie osób korzystających z MdM-u.

Posiadanie już mieszkania

Rodziny wielodzietne nie będą już musiały mieszkać w małych, niedostosowanych do ich potrzeb mieszkaniach. Dzięki usunięciu z ustawy wymogu, że dofinansowanie można otrzymać tylko w przypadku nabywania pierwszego mieszkania, rodziny wielodzietne będą mogły zamienić posiadane mieszkania czy dom na większe. Poprawią się ich warunki bytowe, a co za tym idzie w parze, podniesie się również ich komfort życia.

Większe dofinansowanie

Będzie wyższy mnożnik dofinansowania. Z dotychczasowego 25% zwiększy się do 30%. W sposób realny wpłynie więc na wysokość dopłaty do mieszkania. Korzystaną zmianą będzie również zwiększenie pow. użytkowej, w oparciu o którą wylicza się dofinansowanie wkładu własnego (wzrost z 50 do 65 mkw.) - Zwiększona wysokość dopłat może być dla rodzin z dziećmi bodźcem do kupna mieszkania. Nie będzie to jednak wiodąca grupa beneficjentów programu w związku z faktem, że ci klienci są już najczęściej właścicielami nieruchomości, co uniemożliwia im skorzystanie ze wsparcia na obecnych zasadach - Barbara Kunicka, Kierownik Działu Sprzedaży firmy Unidevelopment S.A.

Mieszkania z rynku wtórnego

Nowelizacja ustawy włączy do programu mieszkania z rynku wtórnego, co ożywi lokalne rynki mieszkaniowe.

- Ostatnie zmiany, w wyniku których MdM objął także rynek wtórny, rozszerzą działanie programu, dając możliwość skorzystania z rządowej dopłaty mieszkańcom mniejszych miejscowości, gdzie nie powstają nowe inwestycje deweloperskie. Możemy także spodziewać się wzrostu zainteresowania programem ze strony rodzin wielodzietnych ze względu na zwiększenie dopłat dla tej grupy - Tomasz Sznajder, wiceprezes Polnord S.A.

Lista zmian, które wprowadzi nowelizacja ustawy wygląda imponująco. Brak ograniczeń wiekowych, możliwość zamiany mieszkania na większe, wyższe dopłaty czy możliwość zakupu mieszkania z rynku wtórnego to istotne zmiany, które z pewnością przyczynią się do ożywienia akcji kredytowej wśród rodzin wielodzietnych. 

Magdalena Szwed

Słowa kluczowe

MdM dla rodzin wielodzietnych, MdM stanie się bardziej prorodzinny, MdM bez limitu wieku dla rodzin wielodzietnych, Unidevelopment S.A., Mieszkanie dla Młodych dla rodzin wielodzietnych, Polnord S.A.

Wspomniani deweloperzy

Unidevelopment S.A., Polnord S.A.